Bunker adjustment fee (BAF) equals 31,4% with effect from 07.08.2016.

Aikataulu

print version
M/V Sailor on 158 metrinen ro-ro alus, joka liikennöi Hangon ja Paldiskin (Paldiskin Pohjoissatama) välillä.
Satamien valinnalla olemme pyrkineet siihen, että asiakkaidemme ei tarvitse käyttää Suomen ja Viron pääkaupunkien keskustojen tukkoisia katuja. Kehä- ja moottoritiet ovat molempien satamien välittömässä läheisyydessä.

Den 158 meter långa M/V Sailor, trafikerar mellan Hangö och Paldiski (Paldiski Norra Hamn).
Med valet av hamnar, strävar vi efter att våra kunder kan undvika de hårt trafikerade vägarna i huvudstäderna. Ring –samt motorvägar är i omedelbar närhet av båda hamnarna.

 


 
Maanantai / Måndag
 PALDISKI - HANKO / HANGÖ
HANKO / HANGÖ - PALDISKI
 Paldiskin Pohjoissatama
Hangon Satama 
Hangon Satama 
Paldiskin Pohjoissatama
 04:00
07:00 
 21:00
00:30*
Tiistai, Torstai /Tisdag, Torsdag
PALDISKI - HANKO / HANGÖ HANKO / HANGÖ - PALDISKI
Paldiskin Pohjoissatama Hangon Satama  Hangon Satama  Paldiskin Pohjoissatama
05:00 08:00 11:30 15:00
16:00 19:30 22:30   02:00*
Keskiviikko, Perjantai / Onsdag, Fredag
PALDISKI - HANKO / HANGÖ HANKO / HANGÖ - PALDISKI
Paldiskin Pohjoissatama   Hangon Satama  Hangon Satama  Paldiskin Pohjoissatama  
05:00 08:00 21:00    00:30*
    Sunnuntai / Söndag
  PALDISKI - HANKO / HANGÖ
  HANKO / HANGÖ - PALDISKI
Paldiskin Pohjoissatama
 Hangon Satama 
 Hangon Satama 
 Paldiskin Pohjoissatama
 15:00
 18:00
 21:00
 00:30*
 
 
* Hangosta lähdölle seuraava päivä. / Följande dag.
 
  • Oikeudet muutoksiin pidätetään. / • Vi förbehåller rätten till ändringar.